skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Κατερίνα Παναγοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Κατερίνα
Επίθετο: Παναγοπούλου
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagop[at]uoc[dot]gr

 Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77357 

Φαξ: 28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

H Kατερίνα Παναγοπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London 2000, επόπτες: Μ.H.Crawford – A.Burnett, Bρετ. Μουσείο).  Yπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton (2002) και στο Μουσείο Ashmolean στην Οξφόρδη (2003).  Από το 2004 διδάσκει Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει διδάξει ως βοηθός στο Κολλέγιο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και αυτοδύναμα στα Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Ιόνιο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης απασχοληθεί (ως βοηθός ερευνητή) στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας  / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1993-4) και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.  Oι δημοσιεύσεις της αφορούν στην αρχαία νομισματική, στην οικονομική συμπεριφορά των πολύτιμων μετάλλων (κυρίως του αργύρου και του χρυσού) στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, στη δημογραφία, πολιτική και οικονομία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Μακεδονίας, στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και στην οικονομική ιστορία, στην κοινωνική ιστορία της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

● 2017, Τhe Early Antigonids: Coinage, Money and the Economy (N.York: American Numismatic Society Special Series).

Συνεπιμέλεια Συλλογικών Τόμων

● 2017, Α. Βresson – K. Panagopoulou (edd.), Networks around Commodities: Social Network Analysis and the Ancient Economy.

● E. Fassa – K. Macris – K. Panagopoulou (edd.), The Changing Face of Hellenism: Cultural Transformations in the Eastern Mediterranean, 323 BC – 700 AD (provisional title).

● 2009, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge, 2009˙ χαρτόδετη έκδοση, 2011).

● 2007, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Networks in the Ancient Mediterranean, τόμ. 1-2, Μediterranean Historical Review Special Issue (2007).

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου

● 2017, K. Παναγοπούλου (επιμ.), Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα, Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Άρθρα

● ‘Saviour‘ Monarchs in Context: (Ab/uses) of the Title Sōtēr in the Hellenistic Period’, στo Ε. Fassa – C. Macris – K. Panagopoulou (edd.), The Changing Face of Hellenism: Cultural Transformation in the Eastern Mediterranean, 323 BC – 700 AD (προσωρινός τίτλος).

● ‘Βetween Federal and Ethnic: The Koinon Makedonōn and the Makedones Revisited’, στο H.Beck – K. Buraselis (edd.), Greek Ethnos States: Internal Mechanics, External Relations.

● ‘Hellenistic Macedonia Revisited: Some Evidence in Redating the ‘Later Macedonian’ Posthumous Alexanders’, στο Proceedings of the XV. International Numismatic Congress, Taormina / Sicily.

● 2017, ‘Commercial Networks and Gold in the Hellenistic and Roman Periods’, στο A.Bresson – Κ. Panagopoulou (edd.), Networks around Commodities: Social Networks Analysis and the Ancient Economy, Μediterranean Historical Review Special Issue (Tel Aviv).

● 2017, ‘Ρωμαϊκή Κως’, Κεφάλαιο στο A. Γιαννικουρή (επιμ.), Νομίσματα – Νομισματική Αιγαίου, Κως ΙΙ (Αθήνα: ΤΑΠΑ).

● 2017, ‛Με αφορμή τις απομιμήσεις των πρώιμων Αντιγονιδικών κοπών: οι απομιμήσεις των διεθνών Ελληνιστικών νομισμάτων και ο οικονομικός τους ρόλος’, ‘Εισαγωγή’, στο Κ. Παναγοπούλου (επιμ.), Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα (Hράκλειο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

● 2016, ‘Gold in Ptolemaic Egypt: Exchange Practices in P.Cair.Zen. I 59021’, ZPE 197 (2016) 179-90.

● 2016, ‘O χρυσός στο βασίλειο των Πτολεμαίων: πρακτικές συναλλαγών στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο με αφορμή τον πάπυρο P.Cair.Zen. I 59021’, στο Π. Βιγλάκη, Ν. Δασκαλάκης, Π. Ζωγραφινάκη, Ε. Καπράνος (επιμ.), Ἀελλόπος: Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη (Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης).

● 2014, ᾽Plutarch’s Northern Greek Cities’, στο L. Athanassaki – F.Titchener (edd.), Plutarch’s Cities.

2010-11, Λήμματα στη Wiley-Blackwell Electronic Encyclopedia of Ancient History (συντονιστές: R. Bagnall, C.Champion, A.Erskine, S.Huebner): 2010, ‘Alexander, nephew of Gonatas’ (υπεύθυνος: A. Chaniotis). 2011, ‘Money, Graeco-Roman (υπεύθυνος: D.Hollander).  Πρβ. http://www.encyclopediaancienthistory.com .

● 2009, ‘Preface’, στο Networks in the Αncient Mediterranean, τόμ. 1, Μediterranean Historical Review Special Issue (2007) σελ. 1-9 = ‘Introduction’, στο Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge) σελ. 1-11 (συνδημοσίευση με τους καθ. Ι. Μalkin και δρ. C.Constantakopoulou).

● 2007, ‘Between Necessity and Extravagance: Silver as a Commodity in the Hellenistic Period’, BSA 102, 315-43, pl.18-21.

● 2005-2006, ‘Cross-Reading Images: Iconographic ‘Debates’ between Antigonids and Ptolemies during the Third and Second Centuries BC’, Εulimene 6-7, 163-181 (περίληψη στο www.shef.ac.uk/assem).

● 2004, ‘Nόμισμα και κυριαρχία στη Θεσσαλία: H Περίπτωση των Γόμφων / Φιλιπποπόλεως’, στο Oβολόs 5 (δημοσίευση τόμου συνεδρίου).

● 2001, ‘The Antigonids: Patterns of a Royal Economy’, κεφάλαιο στο Z.Archibald, J.K.Davies, V.Gabrielsen & G.J.Oliver (επιμ.), ‘Hellenistic Economies’ (London: Routledge) 313-362.

● ‘Τhe Trojan Εchoes and the Roman Echoes’, στο M.Crawford et al. (edd.), Phlegon Mirabilia V.1-3 (London: Institute of Classical Studies) (συνδημοσίευση με την Dr. Fay Glinister).

Βιβλιοκρισίες / Book Reviews

● 2015, Y.P.Touratsoglou, A Contribution to the economic history of the kingdom of ancient Macedonia (6th-3d century BC) (Athens: Society for the Study of Numismatics and Economic History, 2010). Journal of Hellenic Studies 135, 245-6.

● 2014, T. Faucher, M.-C.Marcellesi, O. Picard (edd.), La circulation monétaire dans le monde grec antique, Actes du colloque international, Athènes, 14-17 Avril 2010, BCH Supplement 53 (Athènes: École Française d’ Athènes, 2011). Journal of Hellenic Studies .

● 2003, Blackwell, C.J., In the absence of Alexander, Harpalus and the Failure of Macedonian Authority (N. York: P. Lang, 1999).  Journal of Hellenic Studies 123, 233.

 

ΥποτροφίεςΒραβεία -  Διακρίσεις

● 2008-9, British School at Athens Fellowship.

2002-2003, Βritish School at Athens / Foundation of the Hellenic World Postdoctoral Fellowship, Αshmolean Museum / Οξφόρδη.

● 2002, Oκτώβριος – Νοέμβριος, Τhe Stanley J. Seeger Postdoctoral Fellowship, Πανεπιστήμιο Princeton.

● 2002, A.J. Leventis Foundation, Υποτροφία Ταξιδιωτική.

● 2000, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Βραβείο Ιστορικής Συγγραφής Norman Hepburn Baynes.

● 1998, Υποτροφία Σπουδών Ιδρύματος Αλέξ. Ωνάση.

● 1998, Διεθνής Νομισματική Υποτροφία (για παρακολούθηση σεμιναρίων στην Αmerican Numismatic Society / Ν. Υόρκη).

● 1998, Royal Numismatic Society, Υποτροφία M.J.Price.

● 1994-1998, Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

● 1988, Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).