skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Μουστάκας Βιογραφικό Σημείωμα

............................................................................................................................

Όνομα: Κωνσταντίνος
Επίθετο: Μουστάκας
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moustakas[at]uoc[dot]gr

 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Τ.K 741 00  

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: ++28310 77355 

Φαξ: ++28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Πτυχιούχος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1990). Πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές και εκπονεί διδακτορική διατριβή ως υπότροφος του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MPhil στη Βυζαντινή Ιστορία (1993) και διδακτορικού διπλώματος (2001). Θέμα διδακτορικής διατριβής: The Transition from Late Byzantine to Early Ottoman Southeastern Macedonia (14th – 15th centuries). A socioeconomic and demographic study. Διδάσκει βυζαντινή ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μιου Κρήτης από το 2002 ως ειδικός επιστήμων, από το 2005 ως λέκτορας και από το 2010 ως επίκουρος καθηγητής. Από το 2004 επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις κοινωνικές πραγματικότητες της μεταβατικής εποχής μεταξύ Βυζαντίου και «Τουρκοκρατίας», με έμφαση σε οικονομικά και δημογραφικά ζητήματα, στις βυζαντινές θεωρήσεις της οθωμανικής ανόδου, και γενικότερα σε βυζαντινοτουρκικά ζητήματα.

 

Βιβλία

2015, Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων, 7ος – 11ος αι., Αθήνα:ΣΕΑΒ, 2015 (ebook)

Άρθρα

2015, “Slave-Labour in the Early Ottoman Rural Economy. Regional Variations in the Balkans during the Fifteenth Century”, in M. Hadjianastasis (ed.), Frontiers of the Ottoman Imagination. Studies in Honour of Rhoads Murphey, Leiden-London: Brill, 2015, pp. 29-43.

2015, “The Myth of the Byzantine Origins of the Osmanlis: An Essay in Interpretation”, Byzantine and Modern Greek Studies, 39/1 (2015), pp. 85-97.

2014, “The logic of historical thematology in the Historia Politica Constantinopoleos and the Historia Patriarchica Constantinopoleos”, in E. Balta – G. Salakidis – Th. Stavridis (eds.), Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharidis, II. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, Istanbul: Isis Press, 2014, pp. 363-74.

2012, “Idealizing themes of Osmanli origins in the historical texts of the 15th and early 16th centuries”, Ariadne, 18 (2012), pp. 151-70.

2012, “Μεθοδολογικά ζητήματα στην μελέτη των πληθυσμιακών μεγεθών της υστεροβυζαντινής πόλης”, στο Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), Η Βυζαντινή Πόλη. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Ρέθυμνο 2012, σσ. 225-51.

2011, "Byzantine “Visions” of the Ottoman Empire: Theories of Ottoman Legitimacy by Byzantine Scholars after the Fall of Constantinople", στο A. Lymberopoulou (επιμ.), Images of the Byzantine World. Visions, Messages and Meanings: Studies presented to Leslie Brubaker, Aldershot: Ashgate, 2011, σσ. 215-29.

2011, "Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες για τη μονή Μαυριώτισσας Καστοριάς (1530)", στο Γ. Σαλακίδης (επιμ.), Τουρκολογικά. Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 253-88.     

2010, "Το ασύμπτωτο μιας σχέσης: Κοινωνική πολιτική ή κοινωνική αρωγή στην Βυζαντινή αυτοκρατορία;", στο Κ. Δικαίος (επιμ.), Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Gutenberg, 2009, σσ. 96-125.  

2009, "Early Evidence on the Introduction of Timar in the Balkans and its use as a Means of Incorporation. The Pronoia of Laskaris", Südost Forschungen, 68 (2009), σσ. 63-95.  

2008, "Μαμάϊμι: Συμβολή στη μελέτη της χρησμολογικής παράδοσης κατά την εποχή της άλωσης", Αριάδνη. Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 14 (2008), σσ. 119-55.

2008, "Ζητήματα της μεσαιωνικής ιστορίας της Τροιζηνίας", στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επιμ.), Αργοσαρωνικός. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, τ. Γ΄, Αθήνα 2008, σσ. 33-43.  

2005, “Όψεις της μετάβασης στο οικονομικό και στο δημογραφικό πεδίο: Παραδείγματα από το μακεδονικό χώρο”, στο Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453: Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο 2005, σσ. 87-105.

2005, “Les registres ottomans les plus anciens comme source pour l' histoire byzantine tardive: Le cas des villages de la région de Gynaikokastron (Avret Hisar, Macédoine)”, στο J. Lefort  – C. Morrisson - J.-P. Sodini (επιμ.),  Les  villages dans l’ empire byzantin,  Παρίσι 2005 (Réalités Byzantines 11), σσ. 319-328.

2005,  “Early Forms of “Capitalism” in Europe: The Mediterranean Economy from Byzantine to Italian Dominance”, στο S. Flogaites – A. Pantélis (επιμ.), The Eastern Roman Empire and the Birth of the Idea of State in Europe, Λονδίνο 2005 (European Public Law Series, LXXX), σσ. 197-210.

2004, "Οι μεσαιωνικές εβραϊκές κοινότητες της Ζίχνας και της Καστοριάς. Αρχειακές μαρτυρίες", Αριάδνη. Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης  10 (2004), σσ. 85-100.

2003, "Η δημογραφική κρίση του ύστερου μεσαίωνα στον ελληνικό χώρο. Η περίπτωση της νοτιοανατολικής Μακεδονίας (14ος - 15ος αι.)", Μνήμων 25 (2003), σσ. 9-33.