skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Γιάννης Κοκκινάκης Βιογραφικό Σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Γιάννης
Επίθετο: Κοκκινάκης
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Eπίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kokkinakis[at]uoc[dot]gr

 Τηλέφωνα επικοινωνίας Εργασίας: 28310 77359 

Φαξ: 28310 77338     

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γιάννης Κοκκινάκης είναι επίκουρος καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε το 1967 στα Χανιά. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1998 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα την Νομισματική ιστορία του ελληνικού κράτους την περίοδο 1830-1910. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Υπήρξε επισκέπτης υπότροφος στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον και επίτιμος ερευνητής στο Τμήμα Ιστορίας, Κλασσικών Σπουδών και Αρχαιολογίας του Κολλεγίου Μπέρμπεκ, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Νομισματική πολιτική στο ελληνικό κράτος, 19ος-20ος αιώνας. Ιστορία των Νομισματικών Συστημάτων, 17-21ος αιώνας. Πρόνοια και κοινωνική πολιτική στο ελληνικό κράτος τον 19ο-20o αιώνα. Ιστορία της Κρήτης, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα. Ιστορία των ΗΠΑ, 18ος-19ος αιώνας. Διδάσκει από το 2001 Νεότερη Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Αυτοτελείς δημοσιεύσεις

 • Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα, 1830-1910, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999. 
 • Εξουσία και Ελευθερία. Η συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 1776-1789, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012.

 

Άρθρα

 • «Νομισματική ιστορία του ελληνικού κράτους, 19ος αιώνας», (Βιβλιοκριτικό άρθρο), περ. Μνήμων, τομ.17 (1995), σ.181-206.
 • «Νόμισμα και Κοινωνία στην Κρήτη, 1899-1906», στο περ. Τα Ιστορικά, τόμος 13, τεύχ. 30, Ιούνιος 1999, σελ. 83-124.
 • «Η νομισματική πολιτική των κυβερνήσεων Τρικούπη, 1874-1893» στο Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, Αθήνα 1999, σ. 259-274.
 • «Φιλανθρωπία, τεχνική εκπαίδευση και εργατικά ατυχήματα στον Πειραιά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα», περ. Μνήμων, τομ. 21ος (1999), 85-108.
 • «Η χρήση του νομίσματος στην νεοελληνική πεζογραφία. Μερικές πρώτες αξιολογήσεις», περ. Μνήμων, τομ. 22ος (2000), 105-134.
 • «Αγροτική πίστη, κοινωνική ένταση και εξωτερική μετανάστευση στη Δυτική Κρήτη (1906-1912»), περ. Κρητική Εστία, περίοδος δ, τόμ. 9, Χανιά 2002, σ. 123-155.
 • «Νόμισμα και τράπεζες στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ: Το ζήτημα του νομισματικού κανόνα, 1880-1914», στο Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Βαλαωρίτη, Διεπιστημονικό Συνέδριο, Λευκάδα 12-15 Οκτωβρίου 2000, επιμ. Θανάσης Καλαφάτης-Ζήσιμος Συνοδινός, Αθήνα 2007, σ. 219-232.
 • «Από τη "δημοκρατία χωρίς περιορισμούς" στην "εξουσία του νόμου"; Τα πολιτειακά συντάγματα και το "πολυκέφαλο τέρας" στην Αμερικανική Επανάσταση», Τα Ιστορικά, τχ. 49, Δεκέμβριος 2008, σ. 393-436.
 • «Η "ιστοριογραφία του νικητή" και το κίνημα του Θερίσου», στο Θέρισσον 1905: 100 χρόνια: Πρακτικά συνεδρίου, Χανιά, 3-5 Μαρτίου 2005, Χανιά 2009, σ.427-439.
 • «Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913. Φωτογραφία και Ιστορία: Σκέψεις με αφορμή την παρούσα έκδοση», στο 1898-1899 Κρήτη. Φωτογραφικές μαρτυρίες από το προσωπικό λεύκωμα του πρίγκιπα Γεωργίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009, σ. xix-xxxii.
 • «"Ένας ανιδιοτελής και αμερόληπτος κριτής": Γη, χρέη και ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία στις ΗΠΑ, 1787-1801», Αξιολογικά, τχ. 21, Μάιος 2009, σ. 9-39.
 • «Πρόνοια και Φιλανθρωπία στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα», στο Κ. Δικαίος (επιμ.), Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2010, σ. 193-266.
 • «Grasping for the thread: Greece and the ongoing global crisis», Logos, τόμ. 10, τχ. 1, 2011, στο http://www.logosjournal.com/grasping-the-thread-greece-global-crisis.php
 • «Από την Κρήτη στις Φιλιππίνες: Το διεθνές πλαίσιο του νομισματικού συστήματος της Κρητικής Πολιτείας», στο Κυριαρχίες και Συνειδήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 1880-1920, επιμ. Σ. Πετμεζάς, Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη, Ηράκλειο 2014, σ. 245-284.
 • «The "Many-Headed Monster" and its Critics in Revolutionary America», Review of History and Political Science, June 2015, vol. 3, no. 1, pp. 81-94.