skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Αντωνία Κιουσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Αντωνία
Επίθετο: Κιουσοπούλου
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kiousopoulou[at]uoc[dot]gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77365,   28310 77335

Φαξ: 28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

Η Αντωνία Κιουσοπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Το 1981 ολοκλήρωσε D.E.A. στη Βυζαντινή Ιστορία (Diplôme d'Etudes Approfondies en Histoire Byzantine), στο Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, ενώ το 1988 έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα έτη 1989 έως 1994 εργάστηκε ως Συμβασιούχος Διδάσκουσα (π.δ. 407/80) στο Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1992 εργάστηκε ως Συμβασιούχος Διδάσκουσα (π.δ. 407/80) στο Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 1995 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 1999 Επίκουρη Καθηγήτρια, το 2007 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 2013 Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα. Οι μελέτες της αφορούν την κοινωνική ιστορία και την ιστοριογραφία του Βυζαντίου. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού και της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Ανάμεσα στα άλλα έχει δημοσιεύσει τα βιβλία:  

 

Βιβλία (επιλογή)

α) O θεσμός της οικογένειας στην Ήπειρο κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλας, 1990.

β) Xρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. H κλίμακα των ηλικιών μέσα από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής, Αθήνα, εκδ. Iστορικό Aρχείο Eλληνικής Nεολαίας-Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/EIE, 1997.

γ) Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική Εξουσία και Ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2007 (αγγλ. μετάφραση: Emperor or Manager. Power and political ideology in Byzantium before 1453, transl. Paul Magdalino, εκδ. La pomme d’or, Geneva 2011).

δ) «Αόρατες» βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13ος-15ος αιώνας), Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2013.

 

Συλλογικοί τόμοι

α) 1453: H άλωση της Kωνσταντινούπολης και η µετάβαση από τους µεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιµ. Tόνια Kιουσοπούλου, Hράκλειο 2005.

β) Οι βυζαντινές πόλεις, Προοπτικές της έρευνας και νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις (8ος-15ος αιώνας), επιµ. Τόνια Κιουσοπούλου, Ρέθυµνο 2012.

 

Άρθρα (επιλογή)

1. "La ville chez Manuel Chrysoloras: Σύγκρισις Παλαιάς και Nέας Pώµης", Byzantinoslavica 59 (1998), 71-79.

2. "H Mικρά Aσία στα αγιολογικά κείµενα", Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου:H Bυζαντινή Mικρά Aσία (6ος-12ος αι.), I.B.E./E.I.E., Aθήνα 1998, 163-171.

3 ."Identités byzantines", Historein 2 (2000), 135-141.

4."H παρουσία των µοναστηριών µέσα στις πόλεις κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή", Xρήµα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων, επιµ. N. Γ. Mοσχονάς, Aθήνα 2003, 273-282.

5. "Στοιχεία της βυζαντινής ενδυµασίας κατά την ύστερη εποχή: τα καπέλλα", Tο Bυζάντιο ώριµο για αλλαγές. Eπιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο πέµπτο αιώνα, επιµ. Xριστίνα Γ. Aγγελίδη, Aθήνα 2004, 187-196.

6."H κοινωνική διάσταση της σύγκρουσης ανάµεσα στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς τον 15ο αιώνα", Mνήµων 23 (2001), 25-36.

7."Oι βυζαντινές σπουδές στην Eλλάδα (1850-1940)", Aπό τη Xριστιανική Συλλογή στο Bυζαντινό Mουσείο (1884-1930). Kατάλογος Έκθεσης. Aθήνα, Bυζαντινό και Xριστιανικό Mουσείο 29 Mαρτίου 2002-7 Iανουαρίου 2003, επιµ. Όλγα Γκράτζιου- Aναστασία Λαζαρίδου, Aθήνα 2006, 25-36.

8."Λουκάς Nοταράς: Ψήγµατα µιας βιογραφίας", Kλητόριον εις µνήµην Nίκου Oικονοµίδη, επιµ. Φλωρεντία Eυαγγελάτου-Nοταρά – Tριανταφυλλίτσα Mανιάτη- Kοκκίνη, Aθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, 161-176.

9."H µελέτη των ηλικιών και των ηλικιακών οµάδων ως αντικείµενο της νεότερης ιστοριογραφίας", ∆' ∆ιεθνές Συµπόσιο Iστορίας "Iστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Eλλάδας 1833-2002", K.N.E./E.I.E., 29 0κτωβρίου-3 Nοεµβρίου 2002 Πρακτικά, τ. B', εκδ. Π M. Kιτροµηλίδης - Tρ. E. Σκλαβενίτης, Aθήνα 2004, 141-148.

10."H Πηνελόπη ∆έλτα και το Bυζάντιο", Π. Σ. ∆έλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, επιµ. Aλ. Π. Zάννας, Aθήνα 2006, 291-312.

11."H γεωγραφία των βυζαντινών µοναστηριών. Παρατηρήσεις για µια τυπολογία", Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης στη µνήµη της Στέλλας Παπαδάκη- Okland, εκδ. Όλγα Γκράτζιου - Χ.Λούκος, Ηράκλειο 2009, 95-106.

12. “Οι βυζαντινές σπουδές στο Παρίσι και ο Νίκος Σβορώνος”, Αφιέρωµα στον Νίκο Σβορώνο. Νέα Εστία 170 (∆εκέµβριος 2011), 832-840.