skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Αγλαΐα Κάσδαγλη Βιογραφικό Σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Αγλαΐα
Επίθετο: Κάσδαγλη
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kasdagli[at]uoc[dot]gr

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Τ.K 741 00  

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77348   

Φαξ: 28310 77338     

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.A.) στην Κοινωνική Ιστορία του Μεσαίωνα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (Αγγλία), και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με θέμα διατριβής τη μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στη Νάξο κατά τον 17ο αιώνα από τα νοταριακά έγγραφα. Δίδαξε και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν (Σκοτία). Από το 1994 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώτα ως ειδική επιστήμων και στη συνέχεια ως λέκτορας, επίκουρη και τέλος αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιστορίας Μέσων Χρόνων. Έχει κάνει αρχειακές έρευνες σε ελληνικά αρχεία, καθώς και στη Βενετία, στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και στη συλλογή χειρογράφων της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Αμπερντίν, όπου ταξινόμησε και καταλογογράφησε το αρχείο του φιλέλληνα Τόμας Γκόρντον. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου διεύθυνε επί χρόνια ερευνητικό πρόγραμμα, αρχικά με συγχρηματοδότηση του ιδρύματος Φ. Κωστοπούλου. Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση των δημοσιευμένων γαμηλίων συμβολαίων 1500-1830, και η κατάρτιση της αναγκαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων. Τελικός στόχος είναι η μελέτη της μεταβίβασης περιουσίας μεταξύ των γενεών, και η δομή της οικογένειας στον ελληνικό χώρο. Ο προβληματισμός αυτός πήρε πιλοτικά συγκεκριμένη μορφή με το ερευνητικό πρόγραμμα, με θέμα τα γαμήλια συμβόλαια στον ελληνικό χώρο, 1500-1830. Με τη συμμετοχή φοιτητών που έκαναν επί τόπου έρευνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε βιβλιοθήκες της Κρήτης, συγκεντρώθηκαν περί τα 1500 γαμήλια συμβόλαια από σαράντα περίπου διαφορετικές περιοχές. Επιπλέον, προ ολίγων ετών ξεκίνησε παράλληλα, και πάλι με τη συνεργασία φοιτητών, η συλλογή δεδομένων από τα δημοσιευμένα νοταριακά που αφορούν την κινητικότητα με επίκεντρο ανθρώπων, αγαθών και ιδεών. Τέλος, ασχολείται με μεταφράσεις ιστορικών μελετών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι συγκριτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας τόσο στη μεσαιωνική Ευρώπη όσο και στον ελληνικό χώρο κατά τη μεσαιωνική και νεότερη εποχή. Ειδικότερο ενδιαφέρον για την αγροτική ιστορία, τα κληρονομικά συστήματα και την ιστορία της οικογένειας.      

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις (επιλογή)

 • 1999, Land and Marriage Settlements in the Aegean: A Case-Study of Seventeent-Century Νaxos, Βενετία, σελ. 467.

Άρθρα (επιλογή)

 • 2000, Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μία πρώτη ανάγνωση των κρητικών προικώων εγγράφων της ύστερης βενετοκρατίας, στο Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Β1, 321-32.
 • 2000, Οι πολύχρωμες ψηφίδες των δημοσιευμένων νοταριακών εγγράφων και η επίπονη διαδικασία της ανάπλασης του ψηφιδωτού: συμβάσεις αγροληψίας στην Κρήτη της ύστερης Βενετοκρατίας, στο Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 311-22.
 • 2004, Εγγραμματοσύνη και παιδεία στο Αιγαίο κατά τον ‘σκοτεινό’ 17ο αιώνα από τις μαρτυρίες των νοταριακών εγγράφων: μία πρώτη προσέγγιση, στο Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Αργυρίου Α. (επιμ.), Αθήνα, τ. Β’.
 • 2004, Family and Inheritance in the Cyclades 1500-1800: Present knowledge and unanswered questions, Journal of Family History 9, 257-274.
 • ‘Dowry and Inheritance, Gender and Empowerment in the “Notarial Societies” of the Early Modern Greek World’ / «Προίκα και κληρονομιά, κοινωνικό φύλο και άσκηση δικαιωμάτων στις ‘νοταριακές κοινωνίες’ του ελληνικού κόσμου κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους» , Conference on the theme Less favoured – more favoured in law and legal practice: Gender, power and authority, 12th – 19th centuries, organised by members of the electronic site Gender in European Legal History, 12th - 19th centuries, Κοπεγχάγη 27- 29 Σεπτεμβρίου 2004, 7 σελ. Ηλεκτρονική έκδοση [α’ ανάρτηση 2005, τελευταία ανάγνωση 20/8/2012] στη διεύθυνση http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/download/A09_Kasdagli.pdf
 • ‘Sexe et parenté dans les îles de l’ Égée (1500-1800) : le témoignage des actes notariés’ / «Κοινωνικό φύλο και συγγένεια στα νησιά του Αιγαίου (1500-1800. Οι μαρτυρίες των νοταριακών εγγράφων)», σε Parenté et société dans le monde grec de l’ antiquité à l’ âge moderne, επιμ. Α. Bresson, M.-P. Masson, S. Perentidis και J. Wilgaux, Μπορντό 2006 (Ausonius – Études 12), σελ. 327-334.
 • ‘Notarial acts as sources for social and cultural history: the Greek world under Venetian rule’/ «Οι νοταριακές πράξεις ως πηγή κοινωνικής και πολιτισμικής Ιστορίας». Διεπιστημονικό συνέδριο (Unlocking the potential of texts: interdisciplinary perspectives on Medieval Greek) του ερευνητικού προγράμματος για τη σύνταξη γραμματικής της δημώδους μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities University of Cambridge, 18-19 Ιουλίου 2006. http://www.mml.cam.ac.uk/greek/grammarofmedievalgreek/unlocking/pdf/Kasdagli.pdf
 • ‘Notarial Documents as a Source for Agrarian History’ / «Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγή για την αγροτική ιστορία», σε Davies S. and J.L.Davis, (επιμ.). Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece, The American School of Cassical Studies at Athens, 2007: 55-70.
 • ‘Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth’ / «Νοταριακά αρχεία σχετικά με τον ελληνικό κόσμο. Ένας χαοτικός και ανεκμετάλλευτος πλούτος», L'Homme. Europaeische Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft, 17 (2006/2 ): 141-144.
 • «Συλλογική μνήμη και κοινωνική πραγματικότητα. Οι αρχοντικές οικογένειες της Νάξου Μετά την πτώση του δουκάτου» / ‘Memoria collettiva e realtà sociale. Le famiglie nobili di Nasso dopo la caduta del ducato’, στο Το δουκάτο του Αιγαίου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης / Il ducato dellEgeo, Atti dellIncontro di Studio, Ακαδημία Αθηνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Academia di Atene / IBE– Fondazione Nazionale delle Ricerche / IBE, Athens: 447-454.
 • «Nihil sub sole novum - ουδέν καινόν υπό τον ήλιον. Σκέψεις περί την ιστοριογραφία με αφορμή τους Κιστερκιανούς μοναχούς κατά τον κεντρικό Μεσαίωνα», στο Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιμ. Ηλίας Κολοβός, Ηράκλειο 2011 (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης): 31-51.
 • ‘Custom and law in the early modern Aegean islands: the case of marriage payments’, επιμ. Karin Gottschalk, Gender Difference in European Legal Cultures. Historical  Perspectives. Dedicated to Heide Wunder on the occasion of her 70th birthday. Στουτγάρδη, Franz Steiner Verlag, 2012.
 •  «Ζώντας κοντά στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, 1650-51 μ.Χ. Ώρα μηδέν … αλλά η ιστορία συνεχίζεται», στο Αελλόπος: Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη, Ρέθυμνο [υπό δημοσίευση]: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης.
 • Custom, Tradition and “The Law” in the Post-Medieval Cyclades’, κεφ. 5 στο Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean – Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule, επιμ. Rhoads Murphy [υπό δημοσίευση], Farnham (U.K.): Ashgate Publishing, [20 δακτυλόγραφες σελ.]