skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Παναγιώτης Ιωάννου Βιογραφικό Σημείωμα

 

.............................................................................................................................

Όνομα: Παναγιώτης
Επίθετο: Ιωάννου
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannou[at]uoc[dot]gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77361 

Φαξ: 28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990-1997). Παρακολούθηση μαθημάτων και σεμινάριων ιστορίας της τέχνης στην Ιταλία και τη Γερμανία (1997-2003). Υπότροφος ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (1999-2000). Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003).

Από το 1993 έως το 1997 μέλος της ομάδας έρευνας, τεκμηρίωσης και σύνταξης για την έκδοση του Λεξικού Ελλήνων Καλλιτεχνών (16ος – 20ός αι.), τόμοι 1-4, Αθήνα, εκδοτικός οίκος «Μέλισσα», 1997-2000. Από το 2005 διδάσκων ιστορία της τέχνης της Αναγέννησης και του Μπαρόκ στο τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το 2007 συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιταλική και ισπανική τέχνη (14ος - 17ος αι.).
 • Ιστοριογραφικά προβλήματα της ιστορίας της τέχνης.
 • Το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων

1.  «Έλληνες καλλιτέχνες στη Δύση (15ος – 19ος αι.)», Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (http://www.ims.forth.gr/project.php?c=40&l=g&pid=49&d=4)

2.  «"Νεωτερισμός" και "ελληνικότητα" στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής», Τμήμα: 18ος-19ος αιώνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ», Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, μέρος του προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (2013-2015).

Μέλος σε επιστημονικές εταιρείες και επιτροπές, συντακτικές ομάδες

 • Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ)
 • Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτών (Association Internationale des Critiques d’Art), παράρτημα Ελλάδας (AICA-HELLAS)
 • Μέλος της Società Napoletana di Storia Patria
 • Μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Ιστορία της τέχνης (https://istoriatechnisinfo.wordpress.com/).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για το «Έτος Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, 2014»

Διακρίσεις          

Diploma di benemerenza, medaglia d'oro από τη Società Dante Aligheri, Ρώμη, 6 Ιουνίου 2014 (για τη συμβολή στη μελέτη της ιταλικής τέχνης της Αναγέννησης και του Μπαρόκ)

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις

Κείμενα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, καταλόγους εκθέσεων

 • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών 16ος – 20ός αι., τόμοι 1-4, εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 1997-2000 (συγγραφή λημμάτων)
 • «Ο Σπυρίδων Λάμπρος ως ιστορικός της τέχνης», στο Η Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003, σελ. 117-159
 • «Για το εργαστήριο του Γκρέκο στη Ρώμη» / «En torno al taller del Greco en Roma», στο Ο Γκρέκο και το εργαστήριό του / El Greco y su taller, κατάλογος έκθεσης, (Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2007-2008), επιμέλεια Νίκος Χατζηνικολάου, Αθήνα, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2007, σελ. 69-95 (https://www.academia.edu/15028222/)
 • «Γύρω από την προϊστορία, την επώαση και την υποδοχή της πρώτης έκδοσης της Πραγματείας περί Ζωγραφικής του Leonardo da Vinci (1651)», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης: Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας, Αθήνα, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Νεφέλη, 2008, σελ. 297-319
 • «Η κριτική υποδοχή της επτανησιακής σχολής ζωγραφικής από την ιταλική ιστοριογραφία. Η περίπτωση του Sergio Bettini», στο Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα 2009, τόμος IV, Α΄, σελ. 298-313 (https://www.academia.edu/14733249/)
 • “Arte Veneta nelle Isole Ionie. Documenti e congetture”, στο I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 3-7 dicembre 2009, Venezia, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2009, σελ. 765-771
 • The Origins of El Greco, Icon Painting in Venetian Crete, κατάλογος έκθεσης (Onassis Cultural Center, 2009 - 2010), επιμέλεια Anastasia Drandaki, συγγραφή λημμάτων για τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου: «Saint Luke the Evangelist Paints the Virgin». «The Dormition of the Virgin», «The Adoration of the Magi», «The Baptism of Christ», «The Adoration of the Shepherds», σελ. 106-115 (https://www.academia.edu/15283046/)
 • «Ο ‘σπουδαίος Έλληνας’ κι ο ‘γραικύλος’. Για την πρόσληψη του έργου του Belisario Corenzio», στο Νέοι ερευνητές – ιστορικοί της τέχνηςπρακτικά ημερίδας, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2011, σελ. 185-204
 • «“Per ispasso e per piacere”: la Vita di Francesco di Giorgio dal Vasari»,Reconstructing Francesco di Giorgio Architect, edited by Berthold Hub and Angeliki Pollali, Φρανκφούρτη, Peter Lang, 2011, σελ. 13-32 (https://www.academia.edu/15082835)
 • «Studenti greci alle Accademie di Belle Arti d’Italia (XIX secolo)», στο L’Adriatico: incontri e separazioni (XVIII – XIX secolo). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Corfù, 29-30 aprile 2010), a cura di Francesco Bruni e Chryssa Maltezou, Βενετία, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti / Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini – Αθήνα, Università dello Ionio, 2011, σελ. 297-321 (www.academia.edu/15031371)
 • «Ο καρδινάλιος Federico Borromeo και η “maniera greca”», στο Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια Γ. Κ. Βαρζελιώτη - Κ. Γ . Τσικνάκης, Αθήνα 2013, σελ. 277-290 (https://www.academia.edu/15031194/)
 • «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στα έργα των ζωγράφων Αντώνιου Βασιλάκη (L’Aliense), Βελισσάριου Κορένσιου (Belisario Corenzio) και Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco)», στο Η απήχηση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ευρωπαϊκό κόσμο. Πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης (Ναύπακτος, 13 Οκτωβρίου 2012), επιμέλεια Κώστας Γ. Τσικνάκης, Αθήνα, Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη – Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2013 σελ. 187-210  (https://www.academia.edu/14844583/)
 • «Con la solita curiosità di questi tali”. Artisti e copisti nei servizi segreti spagnoli tra Roma e Madrid», in I rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII:arte diplomazia e politica, Convegno internazionale, Roma 7-9 luglio 2011 (Real Academia de España en Roma), a cura di Alessandra Anselmi, Ρώμη, Gangemi, 2014, σελ. 393-406 (https://www.academia.edu/15152805/ )
 • «“Ελληνοϊταλική”, “βενετική”, “νεοελληνική”, “μεταβυζαντινή” …: Ορισμοί – ερμηνείες για την εικαστική παραγωγή στα Επτάνησα (17ος-19ος αιώνας)», στο Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010), Πρακτικά, επιμέλεια Αλίκη Δ. Νικηφόρου, Παξοί 2014, τόμος Β΄, σελ. 175-192 (www.academia.edu/15031465 )
 • «Ο μαικήνας Αλεσσάντρο Φαρνέζε και το ζήτημα της πατρωνίας του στον Γκρέκο» / «The Maecenas Alessandro Farnese and the Question of His Patronage of El Greco”, στο Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης / D. Theotocopoulos Between Venice and Rome, edited by Nicos Hadjinicolaou, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2014, σελ. 83-135 (https://www.academia.edu/15282705/ )
 • «Disegno, immagine e astrazione nel Mediterraneo orientale nel dialogo tra le arti», στο "Dibujo y Ornamento. Trazas  y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia. Estudios en honor de Fuensanta García de la Torre..., ed. Sabina de Cavi (Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba-Roma, De Luca Editori d’Arte, 2015), σελ. 491-500 (https://www.academia.edu/15152269/ )

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 • "Dopo la sua varia fortuna. Aggiunte e proposte sul primo periodo del pittore Belisario Corenzio", Ricerche sul ’600 napoletano, 2001, Electa, σελ. 36-51 (https://www.academia.edu/15071221/ )
 • «Από τη Γαληνοτάτη στον Καθολικότατο: Οι φουρτούνες του Καπετάν-Πέτρου Λάντζα», Θησαυρίσματα, τόμ. 30, 2000, σελ. 277-299
 • "Documenti inediti sulle arti a Napoli tra Cinque e Seicento", Ricerche sul ’600 napoletano, 2002, Electa, σελ. 32-43 (https://www.academia.edu/15071411/ )
 • "Palma il Giovane e Giovanni Bilivert nella collezione dell’Istituto Ellenico di Venezia", Θησαυρίσματα, Βενετία, τόμος 32, 2002, σελ. 153-165 (https://www.academia.edu/20445293/)
 • “Documenti inediti sulle arti a Napoli tra Cinque e Seicento (seconda parte)”,Ricerche sul ’600 napoletano, 2003, Electa, σελ. 135-146 (https://www.academia.edu/15081512/)
 • «Γεώργιος Κλόντζας ή Natale Bonifacio; Σχετικά με την πατρότητα της εικονογράφησης του Marc. Gr. VII 22», Θησαυρίσματα, Βενετία, τόμος 35, 2005, σελ. 213-242 (https://www.academia.edu/15082318/)
 • “Considerazioni introduttive sui ‘pittori pratici’ della prima Controriforma”, Annales d’esthétique, τόμ. 44 (2007-2008), σελ. 67-76 (www.academia.edu/14732926
 • “Documenti inediti sulle arti a Napoli tra Cinque e Seicento (terza parte)”, Ricerche sul ’600 napoletano, Electa, 2009, σελ. 79-86 (https://www.academia.edu/15153366/)
 • Επιστολές του Σπυρίδωνα Λάμπρου στον Adolfo Venturi”, Ιστορία της τέχνης, 1, 2013, σελ. 166-170
 • “Εκδόσεις της Πραγματείας Περί Ζωγραφικής του Leonardo da Vinci. Βιβλιογραφικός προσανατολισμός”, Ιστορία της τέχνης, 1, Χειμώνας 2013, σελ. 175-178
 • «Επιστολή του Ραφαήλ στον πάπα Λέοντα Ι΄» (μετάφραση-σημειώσεις), Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 2, Καλοκαίρι 2014, σελ. 128-142
 • «Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου και η Accademia di San Luca της Ρώμης. Επίμετρο: Γεράσιμος Πιτζαμάνος, Λεωνίδας Δρόσης», Ιστορία της τέχνης, 3, Χειμώνας 2014-2015, σελ. 122-134
 • «Οι Vite του Vasari: εκδόσεις, μεταφράσεις και μελέτες», Ιστορία της τέχνης, 4, Καλοκαίρι 2015, σελ. 144-154
 • «Los ‘estigmas’ del Greco en Roma. A propósito de una obra perdida del Greco», Archivo Español de Arte, LXXXVIII, 352, 2015, pp. 409-417 (https://www.academia.edu/20893528/) (http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.php/aea/issue/current)

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

(μαζί με τον Άρη Σαραφιανό) Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης από τον ύστερο μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα, Ασίνη, 2015

Βιβλιοκρισίες

 • «Φανερωμένης της Ζακύνθου προφήτες και ζωγράφοι», Mνήμων, 21 (2000), σελ. 271-274 (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8494)
 • «Omo sanza lettere», Τα Ιστορικά, τεύχος, 50 (2009), σελ. 246-250
 • «Οι γυναίκες του Γκρέκο;», Τα Ιστορικά, τεύχος, 51 (2009), σελ. 513-516

Μεταφράσεις: