skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Αντώνης Αναστασόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα

.............................................................................................................................

Όνομα: Αντώνης
Επίθετο: Αναστασόπουλος
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anastasopoulos[at]uoc[dot]gr

Προσωπική ιστοσελίδα: www.antonisanastasopoulos.eu

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.K 74100  

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77368   

Φαξ: 28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνης Αναστασόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Phil.) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1999 και συνεργάζεται ερευνητικά με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στους θεσμούς του οθωμανικού κράτους, στις οθωμανικές επαρχίες και τις σχέσεις τους με το κράτος με έμφαση στον 18ο αιώνα, καθώς και στις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου.

 

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις

 • 2005, Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, επιμέλεια και εισαγωγή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • 2007, Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an international conference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, επιμέλεια, σε συνεργασία με τον Ηλία Κολοβό, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
 • 2008, The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, επιμέλεια, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • 2010, Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, επιμέλεια, σε συνεργασία με τον Κώστα Λάππα και τον Ηλία Κολοβό, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • 2012, Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, επιμέλεια, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Άρθρα

 • 1999, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», σε συνεργασία με την Ελένη Γκαρά, Μνήμων 21, 37-54.
 • 2001, «Οι οθωμανικοί ιεροδικαστικοί κώδικες (σιτζίλ) της Βέροιας: προβλήματα ταξινόμησης», Ίμερος 1, 149-169.
 • 2001,«Η Κρήτη στο οθωμανικό πλαίσιο», Κρητολογικά Γράμματα 17, 97-109.
 • 2002, “Lighting the Flame of Disorder: Ayan Infighting and State Intervention in Ottoman Karaferye, 1758-59”, International Journal of Turkish Studies 8, 73-88.
 • 2003, «Οι χριστιανοί στην Τουρκοκρατία και οι οθωμανικές πηγές: η περίπτωση της Βέροιας, π. 1760-1770», Αριάδνη 9, 71-89.
 • 2003, «Μουσουλμάνοι και χριστιανοί στη Βέροια του β΄ μισού του 18ου αιώνα», Βεροίας Μελετήματα, Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, 40-46.
 • 2005, “The Mixed Elite of a Balkan Town: Karaferye in the Second Half of the Eighteenth Century”, Αντώνης Αναστασόπουλος (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 259-268.
 • 2005, «Χατζηκατβίας, Χαριτόπουλος, Κριτόπουλος: στα ίχνη μιας παράδοσης για την οθωμανική άλωση της Βέροιας», Τόνια Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 211-225.
 • 2005, «Δερβίσηδες και δερβίσικοι τεκέδες στην Κρήτη των αρχών του 19ου αιώνα: θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες», Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 2001. Τόμος Γ1 Νεότερη περίοδος: Ιστορία, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 139-150.
 • 2005-2006, “In Preparation for the Hajj: The Will of a Serdengeçti from Crete (1782)”, Archivum Ottomanicum 23, 79-92.
 • 2006, “Crisis and State Intervention in Late Eighteenth-Century Karaferye”, Frederick F. Anscombe (επιμ.), The Ottoman Balkans, 1750-1830, Markus Wiener Publishers, 11-33.
 • 2006, “Building Alliances: A Christian Merchant in Eighteenth-Century Karaferye”, Oriente Moderno n.s. 25/1, 65-75.
 • 2007, “Karaferye (Veroia) in the 1790s: How Much Can the Kadı Sicilleri Tell Us?”, Αντώνης Αναστασόπουλος και Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an International Conference Held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 45-59.
 • 2007, “Albanians in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans”, Ηλίας Κολοβός, Φωκίων Κοτζαγεώργης, Σοφία Λαΐου και Μαρίνος Σαρηγιάννης (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, The Isis Press, 37-47.
 • 2008, “Centre-Periphery Relations: Crete in the Eighteenth Century”, Björn Forsén και Giovanni Salmeri (επιμ.), The Province Strikes Back: Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean, The Finnish Institute at Athens, 123-136.
 • 2008, “The Islamic Gravestones of Ottoman Rethymno: Preliminary Remarks and Thoughts about Them”, Αντώνης Αναστασόπουλος (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 317-329.
 • 2008, «Η Βέροια στα χρόνια των Οθωμανών: μια δυναμική κοινωνία», Πολιτιστικά Δρώμενα, 47 (Μάρ.-Απρ.-Μάιος), 21-30.
 • 2008, «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Ο ελλαδικός χώρος», σε συνεργασία με τον Ηλία Κολοβό και τον Μαρίνο Σαρηγιάννη, Έρση Μπρούσκαρη (επιμ.), Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, 23-44.
 • 2010, «Η ανάκληση μιας δωρεάς και η επιστροφή μιας προίκας: κοινωνικό φύλο, οικογενειακές σχέσεις και οθωμανική δικαιοσύνη», Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος και Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 55-68.
 • 2010, «Μορφές κοινωνικής αρωγής και πρόνοιας στο ισλάμ με σημείο αναφοράς την Οθωμανική Αυτοκρατορία», Κώστας Δικαίος (επιμ.), Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg, 126-156.
 • 2010, «Προσεγγίζοντας το ζήτημα της ανάγνωσης των πηγών: μια μαρτυρία περί οικοδιδασκαλίας τον 17ο αιώνα και το Κρυφό Σχολειό», Τα Ιστορικά, 53 (Δεκέμβριος), 349-364.
 • 2011, “Political Participation, Public Order and Monetary Pledges (Nezir) in Ottoman Crete”, Ελένη Γκαρά, Μ. Erdem Kabadayı και Christoph K. Neumann (επιμ.), Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire: Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, İstanbul Bilgi University Press, 127-142.
 • 2012, “Introduction: Political Initiatives ‘From the Bottom Up’”, Aντώνης Αναστασόπουλος (επιμ.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1-12.
 • 2012, “The Ottomans and Civil Society: A Discussion of the Concept and the Relevant Literature”, Aντώνης Αναστασόπουλος (επιμ.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 435-453.
 • 2013, “Imperial Geography and War: The Ottoman Case”, στο Sahar Bazzaz, Yota Batsaki και Dimiter Angelov (επιμ.), Imperial Geographies in Byzantine and Ottoman Space, Center for Hellenic Studies – Harvard University, 111-132.
 • 2013, “Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)”, στο Jeroen Duindam, Jill Harries, Caroline Humfress και Nimrod Hurvitz (επιμ.), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors, Brill, 275-292.