Εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ ΑΜΚ-Κατεύθυνση: Κλασική Αρχαιολογία, Οδηγίες εξ αποστάσεως εξέτασης

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης εισαγωγής στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία.

Η εξέταση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξαχθεί προφορικά και γραπτά τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.