Ε.Δ. Ματθιόπουλος | Ανακοίνωση παράδοσης Σεμιναρίου ΙΤΔ 386, Χειμερινό 2020-21

Οι φοιτήτριες/τητές του σεμιναρίου που προσέφερε ο κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλος:

ΙΤΔ 386 «Η ιστορία της “Ελληνικότητας” στο πεδίο των εικαστικών τεχνών» (χειμερινό εξάμηνο 2020-21), θα πρέπει να στείλουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή (word) στο matthiopoulos@uoc.gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και να τις καταθέσουν επίσης σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του Τμήματος.