Διοργάνωση συνεδρίου στο Χρόνινγκεν για νέους ερευνητές με θέμα «Relational Archaeology in the Aegean Bronze Age»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που αφορά τη διοργάνωση συνεδρίου στο Χρόνινγκεν για νέους ερευνητές με θέμα «Relational Archaeology in the Aegean Bronze Age».