Δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσης ΕΤΕΠ για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 485Γ 24-2-2023, ημερομηνία κυκλοφορίας 28/2/2023) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6866469Β7Γ-3ΒΧ) η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.