Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022: 19-30/10/2021

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021 για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 19-30/10/2021, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Όσον αφορά τα μαθήματα με πλαφόν του Τμήματος Φιλολογίας αυτά θα δηλωθούν στις 19/10/2021, από τις 13:30 έως τις 24:00. (Κατά το ίδιο διάστημα, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να δηλώνουν και μαθήματα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ΦΚΣ, καθώς και αυτά του Τμήματος Φιλολογίας που δεν έχουν πλαφόν.)

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου οι δηλώσεις θα είναι κλειστές για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας (δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων).

Στις 22/10, από τις 13:30 έως τις 24:00, θα δοθεί ξανά η δυνατότητα να δηλωθούν τα μαθήματα με πλαφόν του Τμήματος Φιλολογίας που δεν έχουν καλύψει το πλαφόν τους.

Κατά την υπολειπόμενη περίοδο 23-30/10/2021 οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας θα μπορούν να δηλώνουν μαθήματα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ΦΚΣ, καθώς και αυτά του Τμήματος Φιλολογίας που δεν έχουν πλαφόν.