Διεξαγωγή Πρακτικού Σεμιναρίου Αρχαίας Ζωγραφικής (Α. Κακαμανούδης)

Την Παρασκευή 26/05 θα διεξαχθεί στο Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης πρακτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και θα έχει διάρκεια περίπου 3 ωρών. Περιλαμβάνει την εξέταση των υλικών και κάποιων πειραματικών αναπαραστάσεων έργων της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, καθώς και την πρακτική εξάσκηση στις βασικές τεχνικές δημιουργίας τους (νωπογραφία, ξηρογραφία & εγκαυστική).

Με σκοπό την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες, με ώρα προσέλευσης 13:00 & 17:00 αντίστοιχα. Παρακαλούνται όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα δήλωσης συμμετοχής στο e-mail kakamanoudis@uoc.gr έως την Τετάρτη, 24/05/2022, όπου θα αναφέρουν και την προτιμώμενη ώρα προσέλευσης τους.

Δείτε ΕΔΩ την αφίσα του σεμιναρίου.