Αναβολή παράδοσης ΒΑΡ175 (Β. Φωσκόλου): 18/11/2021

Η παράδοση του μαθήματος ΒΑΡ 175: Η τέχνη του ψηφιδωτού στο μεσαιωνικό κόσμο: Τεχνική, υλικά, θεματολογία, μνημεία (διδάσκουσα: Β. Φωσκόλου) δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/11/2021. Η αναπλήρωσή της θα ανακοινωθεί. Η διδάσκουσα θα είναι διαθέσιμη για επικοινωνία στις ώρες γραφείου της 10.30 – 11.30, μέσω Teams.