Αναβολή παραδόσεων ΑΙΣ506 Εισαγωγή στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους (Κ. Παναγοπούλου)

Η παράδοση της Τρίτης 3.5 του μαθήματος ΑΙΣ506 Εισαγωγή στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα μεταφερθεί για την Τρίτη 17.5, στις 9.00-11.00, στο αμφιθέατρο Β.

Επίσης, η παράδοση της Τρίτης 10.5 του ίδιου μαθήματος θα μεταφερθεί για την Παρασκευή 20.5, στις 9.00-11.00, στην αίθουσα 1.