Αναπλήρωση ΑΙΣ501 κος Βλασόπουλος

Η παράδοση της Δευτέρας 13/3 στο μάθημα ΑΙΣ501 Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας του κου Βλασόπουλου σε συνέδριο στο εξωτερικό. Η αναπλήρωση της θα γίνει την Πέμπτη 30/3, 5.30-8.30 στο αμφιθέατρο Β.