Ανακοίνωση – Υπενθύμιση για εγγραφή στην πλατφόρμα edupass ενόψει έναρξης εξεταστικής διαδικασίας

Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του Πανεπιστημίου, δηλαδή δια ζώσης διδασκαλία, παρακολούθηση μαθημάτων/ εργαστηρίων και εξετάσεων (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό προσωπικό) και οι επισκέπτες στο Τμήμα μας, καλούνται να δηλώνουν άμεσα την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους, μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr (βάσει της 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όλοι οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους (έντυπα ή ηλεκτρονικά) το απαιτούμενο πιστοποιητικό μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πανεπιστήμιο.