Ανακοίνωση για το σεμινάριο της κ. Β. Φωσκόλου ΒΑΡ 357 «Ζητήματα εικονογραφίας της βυζαντινής ζωγραφικής»

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΒΑΡ 357 «Ζητήματα εικονογραφίας της βυζαντινής ζωγραφικής»  που θα προσφέρει η κ. Βίκυ Φωσκόλου το χειμερινό εξάμηνο του 2020-21, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ συμπληρωμένη στο: foskolou@uoc.gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η λίστα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Tο σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Teams, eLearn).