Ανακοίνωση για το σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 359 «Ιταλία 1000-1500: κοινωνία, οικονομία, πολιτική»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 359 «Ιταλία 1000-1500: κοινωνία, οικονομία, πολιτική» θα γίνουν δεκτοί μέχρι 24 φοιτητές. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να κατεβάσουν κάνοντας κλικ ΕΔΩ, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, στο email της διδάσκουσας έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 17:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περάσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Ιστορίας Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ). Επίσης προϋπόθεση είναι να διαβάζουν αγγλικά ή μια άλλη από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων όπως η βαθμολογία στις παραδόσεις ΙΜΧ, ο αριθμός παραδόσεων ΙΜΧ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια ΙΜΧ που έχει παρακολουθήσει, για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και η πρώτη συνάντηση θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συναντήσεις για το σεμινάριο θα πραγματοποιούνται μέσω Teams. Υποστηρικτικό υλικό για το σεμινάριο θα αναρτάται στη σελίδα που θα δημιουργηθεί στο elearn. Εκεί θα ανακοινωθεί και ο κωδικός πρόσβασης στην ομάδα του σεμιναρίου στο Teams.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη χρονική περίοδο από τον 11ο ως τον 15ο αιώνα, η Ιταλία μεταμορφώνεται. Ο κεντρικός μεσαίωνας (1000-1250/80) είναι περίοδος άνθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά η Ιταλία βρίσκεται στην πρωτοπορία: στο θεσμικό τομέα, τόσο για τις κοινότητες του βορρά όσο και για τη συγκεντρωτική μοναρχία στο νότο· στην οικονομία, για την εμπορική δραστηριότητα, τη βιοτεχνική παραγωγή, τις αγροτικές τεχνικές, την πρόοδο στον χρηματοπιστωτικό τομέα· στην κοινωνία, για την πρώιμη απομάκρυνση από τη δουλοπαροικία στην ύπαιθρο και για τη συγκρότηση σύνθετων κοινωνιών στις πόλεις· σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, για την πρώιμη Αναγέννηση. Στον ύστερο μεσαίωνα που ακολουθεί (1250/80-1500), η γεωγραφική περιοχή της ιταλικής χερσονήσου προσαρμόζεται στις νέες δημογραφικές συνθήκες μετά την πανδημία του Μαύρου Θανάτου, διατηρώντας την οικονομική θέση της μεταξύ των μεσογειακών και βορειότερων ευρωπαϊκών χωρών. Στον πολιτισμικό τομέα, η Αναγέννηση ωριμάζει· η εποχή της Αναγέννησης, ωστόσο, συνοδεύεται και από θεσμικές-κοινωνικές μεταβολές που προοιονίζονται τους κρατικούς σχηματισμούς των πρώιμων νεότερων χρόνων, ενώ στο πολιτικό πεδίο η Ιταλία εντάσσεται στον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και στην κούρσα των γεωγραφικών ανακαλύψεων. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι φοιτητές καλούνται να αναδείξουν τις πτυχές αυτής της ελκυστικής ιστορικής περιόδου και γεωγραφικής περιοχής με τις εργασίες τους.

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο