Ανακοίνωση για το σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 328 «Κρίση και ανασυγκρότηση στην υστερομεσαιωνική Ευρώπη (14ος-16ος αι.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο προπτυχιακό σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 328 «Κρίση και ανασυγκρότηση στην υστερομεσαιωνική Ευρώπη, 14ος-16ος αι.» θα πρέπει να στείλουν στο email της διδάσκουσας συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ και στο students web, αλλά και στο elearn, στη σελίδα του μαθήματος, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, έως τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 23:59. Παράκληση, το mail με το οποίο θα στείλετε την αίτηση να έχει ως θέμα: «ΙΜΧ 328 αίτηση συμμετοχής».

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει και περάσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Ιστορίας Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ). Επίσης προϋπόθεση είναι να διαβάζουν αγγλικά ή μια άλλη από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ιταλικά. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων όπως η βαθμολογία στις παραδόσεις ΙΜΧ, ο αριθμός παραδόσεων ΙΜΧ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια ΙΜΧ που έχει παρακολουθήσει, για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στη λήψη πτυχίου.

Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και η πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές που θα έχουν επιλεγεί θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσοι/όσες δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην πρώτη συνάντηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα. Υποστηρικτικό υλικό για το σεμινάριο θα αναρτάται στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο elearn.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, η Ευρώπη δοκιμάστηκε από μια σειρά κρίσεων, μέσα από τις οποίες ξεκίνησε μια διαδικασία ανασυγκρότησης που σε μεγάλο βαθμό προετοίμασε το δρόμο για τους πρώιμους νεότερους χρόνους. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διερευνηθούν σημαντικές πτυχές τόσο των κρίσεων όσο και των μεταβάσεων ώστε να γίνει κατανοητή η μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας στο κατώφλι των νεότερων χρόνων. Η προσέγγιση του στόχου αυτού θα γίνει μέσα από επιμέρους ενότητες, όπως ενδεικτικά:

  • Πολιτικές εξελίξεις
  • Θεσμικά ζητήματα
  • Δημογραφία, επιδημίες και κλίμα
  • Κοινωνικά ζητήματα
  • Οικονομία, εμπόριο, πρωτο-εκβιομηχάνιση
  • Ταυτότητες, ετερότητες, μειονότητες, αιρέσεις
  • Η Ευρώπη και ο Κόσμος

Αίτηση συμμετοχής