Ανακοίνωση για το σεμινάριο ΑΙΣ358 (διδάσκων: Γ. Μητρόπουλος) και αίτηση συμμετοχής

«Οι Ελληνιστικοί και/ή Ρωμαίοι ηγεμόνες και οι Ελληνικές πόλεις» (ΑΙΣ 358) (Διδ. Γ. Μητρόπουλος)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο προπτυχιακό σεμινάριο «Οι Ελληνιστικοί και/ή Ρωμαίοι ηγεμόνες και οι Ελληνικές πόλεις» (ΑΙΣ 358), θα πρέπει να στείλουν στο e-mail του διδάσκοντα (georgemitro@uoc.gr), συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, έως την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2022. Το e-mail με το οποίο θα υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να έχει θέμα «ΑΙΣ 358 – Αίτηση συμμετοχής». Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει και περάσει δύο τουλάχιστον παραδόσεις Αρχαίας Ιστορίας, ενώ λόγω του αντικειμένου του σεμιναρίου, θα αξιολογηθεί η γνώση ξένων γλωσσών. Η επιλογή θα γίνει με μια σειρά κριτηρίων, όπως ο γενικός Μ.Ο., η βαθμολογία στις παραδόσεις και σεμινάρια Αρχαίας Ιστορίας που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια, η γνώση αρχαίων γλωσσών (αρχαίων ελληνικών και λατινικών), το έτος σπουδών και τα μαθήματα που απομένουν για τη λήψη του πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί έως την Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου και η πρώτη συνάντηση με τους/τις φοιτητές/τριες που θα έχουν επιλεγεί θα γίνει την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιλεγούν αλλά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην πρώτη συνάντηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.