Ανακοίνωση για το σεμινάριο ΤΟΥ 328 (κ. Αναστασόπουλος)

Το σεμινάριο ΤΟΥ 328 («Ο θεσμός του οθωμανικού ιεροδικείου») θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, 11.30΄-14.30΄, μέσω της εφαρμογής Teams. Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα είναι: 5yxqwpv

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή θα εξηγηθεί η διαδικασία επιλογής των 24 φοιτητών και φοιτητριών που θα γίνουν δεκτοί στο σεμινάριο. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μετά το μάθημα της Δευτέρας.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών.