Ανακοίνωση για το προπτυχιακό σεμινάριο ΚΑΡ 333 και το πρώτο μάθημα (Ι. Βοσκός)

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη συνάντηση για το σεμινάριο ΚΑΡ 333 με τίτλο «Κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Ανατολική Μεσόγειο» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15/2/2021 μεταξύ 14.30-17.30. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω MS TEAMS. Ο κωδικός σύνδεσης με το μάθημα είναι l9n1mqk

Επειδή έχει ήδη ληφθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής, η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη του πρώτου μαθήματος και ενώπιον των ενδιαφερόμενων.