Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα ΚΑΡ 252 και την πρώτη συνάντηση (Ι. Βοσκός)

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη συνάντηση για το προπτυχιακό μάθημα παράδοσης ΚΑΡ 252 με τίτλο «Αρχαιολογία της Κύπρου» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19/2/2021 μεταξύ 17.30-20.30. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω MS TEAMS. Ο κωδικός σύνδεσης με το μάθημα είναι omid26i