Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΑΜΚ-ΑΙΣ151 (κ. Βλασόπουλος)

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΑΜΚΑ ΑΙΣ 151 «Ιστορία της αρχαϊκής εποχής» του κυρίου Κ. Βλασόπουλου θα γίνεται κάθε Τρίτη 17.30-20.30 ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Teams.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Teams ώστε να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο κωδικός για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι ο εξής: v1sfq91

Καλή αρχή και καλό εξάμηνο!