Ανακοίνωση για το μάθημα της Κατερίνας Β. Κορρέ ΙΜΧΑ 222 Παιδεία και Εκπαίδευση κατά τον Μεσαίωνα, 8ος – 14ος αιώνας

Οι παραδόσεις της Κατερίνας Β. Κορρέ για το προπτυχιακό μάθημα ΙΜΧΑ 222 – «Παιδεία και Εκπαίδευση κατά τον Μεσαίωνα, 8ος – 14ος αιώνας», θα ξεκινήσουν στις 26 Φεβρουαρίου 2021. Θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και ώρα 11:30-14:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέσω της πλατφόρμας zoom. Για το μάθημα θα υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία, για όσους το επιθυμούν, κάθε Σάββατο 12:30-15:30, με έναρξη από τις 27 Φεβρουαρίου 2021. Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα θα αναρτάται στη σελίδα που θα δημιουργηθεί στο elearn.

Ο κωδικός για τα μαθήματα της Παρασκευής είναι https://zoom.us/meeting/register/tJIsde6gqD4oGt3yIWq6s1ogDa8wsVhTdzC8 ενώ ο κωδικός για την ενισχυτική του Σαββάτου είναι https://zoom.us/meeting/register/tJYkc-GprDMjGdEx4rkDThxgCts9G83xNIyp