Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΟΥ 161 (Αναστασόπουλος)

Το μάθημα ΤΟΥ 161 (Δίκαιο και δικαιοσύνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, 8.30΄-11.30΄, μέσω της εφαρμογής Teams. Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα είναι: pzz2d74

Η πρώτη παράδοση θα γίνει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021.