Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΟΥ 109 (Αναστασόπουλος)

Το μάθημα ΤΟΥ 109 (Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, 8.30΄-11.30΄, μέσω της εφαρμογής Teams. Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα είναι: izuhhfv

Η πρώτη παράδοση θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.