Ανακοίνωση της διδάσκουσας κ. Τ. Κορνέζου για το σεμινάριο ΙΤΔ 345

Το σεμινάριο ΙΤΔ345 θα προσφέρεται με τη χρήση της πλατφόρμας microsoft-teams κατά τις ημέρες σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, κάθε Τέταρτη 5.30-8.30. Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου.