Ανακοίνωση για την προφορική εξέταση του μαθήματος ΚΑΡ 250 (Ι. Βοσκός)

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στον Φοινικικό Πολιτισμό» (ΚΑΡ 250) θα πραγματοποιηθεί προφορικά και μέσω της πλατφόρμας TEAMS στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021: 10.00-16.00

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021: 10.00-16.00

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021: 10.00-16.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξετασθούν και δεν έχουν ήδη δηλώσει το όνομά τους, ημέρα και ώρα να το πράξουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021. Για τη δήλωση αυτή, υπάρχει ειδικό πεδίο με χρονοθυρίδες στην πλατφόρμα elearn και τίτλο «Ομάδες για προφορικές εξετάσεις Ιανουαρίου 2021». Αμέσως μετά τις 15/1/2021, θα ανακοινωθούν οι τελικές λίστες με τις ομάδες των εξεταζόμενων και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσθήκη. Επειδή ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξουν μετακινήσεις εξεταζόμενων σε άλλες χρονικές ζώνες (όταν δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μία ζώνη) θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να ελέγξουν τις τελικές λίστες όταν ανακοινωθούν.

Για την προφορική εξέταση ισχύει ο ίδιος σύνδεσμος που χρησιμοποιήθηκε στις παραδόσεις μαθημάτων του παρόντος εξαμήνου (vphacjz).

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα περίπου πέντε λεπτά πριν την έναρξη την προγραμματισμένης εξέτασης και σε καμία περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της προηγούμενης ομάδας. Για την εξέταση θα πρέπει να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν τη φοιτητική ταυτότητά τους με ευκρινή φωτογραφία. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα μικρόφωνα και κυρίως οι κάμερες θα πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα. Η εγγραφή και συμμετοχή των φοιτητών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, απαγορεύεται η καταγραφή ή αποθήκευση της εξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο.