Ανακοίνωση για την παράδοση της Μαρίας Βακονδίου ΒΑΡ102 «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία»

Η παράδοση της Μαρίας Βακονδίου ΒΑΡ 102 «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 8.30-11.30, μέσω της πλατφόρμας Teams.

Ο κωδικός του μαθήματος είναι jpccneh