Ανακοίνωση για την παράδοση της κ. Β. Φωσκόλου ΒΑΡ 110: «Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα»

Η παράδοση της κ. Β. Φωσκόλου ΒΑΡ 110: «Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα» θα ξεκινήσει την Πέμπτη 01.10.2020. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω Teams και e-learn. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learn https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2537.