Ανακοίνωση για την παράδοση της κ. Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 227 «Βόρεια Ιταλία 1000-1400, από την Κοινότητα στη Δεσποτεία»

Η παράδοση της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 227 «Βόρεια Ιταλία 1000-1400, από την Κοινότητα στη Δεσποτεία» θα γίνεται κάθε Πέμπτη ώρα 2.30-5.30 μέσω Teams. Ο κωδικός είναι f8wgtg9 . Εκπαιδευτικό υλικό για την παράδοση θα αναρτάται στο elearn. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.