Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΠΔΕ100-Διδάσκοντας το παρελθόν

Η βαθμολόγηση του μαθήματος ΠΔΕ100 Διδάσκοντας το παρελθόν θα γίνει με την ανάθεση μιας εργασίας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 23 Ιουνίου 2023. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες.