Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος ΤΟΥ 145 (Αναστασόπουλος)

Η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραδόσεων του μαθήματος ΤΟΥ 145 (Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η κοινωνία της στο σχήμα της σχέσης «Ανατολής-Δύσης») θα γίνει με τη συνδυαστική χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας μέσω της σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn (https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1621).

Συγκεκριμένα:

1) Κάθε εβδομάδα θα αναρτάται στην πλατφόρμα elearn ένα μάθημα με τη μορφή αρχείου powerpoint με ήχο. Οι αναρτήσεις θα ξεκινήσουν με την παράδοση της 5ης εβδομάδας μαθημάτων, η οποία έγινε διά ζώσης στις 9 Μαρτίου, χωρίς όμως να καλυφθεί όλο το περιεχόμενό της. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθούν το αρχείο powerpoint της κάθε παράδοσης όποτε το επιθυμούν. Οι αναρτώμενες παραδόσεις θα είναι οργανωμένες σύμφωνα με τον προγραμματισμό του μαθήματος και θα αναρτώνται το αργότερο μέχρι το μεσημέρι κάθε Δευτέρας (κατ’ εξαίρεση η ανάρτηση της 5ης παράδοσης θα γίνει ως την Τετάρτη 1/4).

2) Κάθε Τρίτη – ξεκινώντας από την Τρίτη 7 Απριλίου – ο διδάσκων του μαθήματος θα είναι συνδεδεμένος με τη λειτουργία ηλεκτρονικής συνομιλίας (chat) της πλατφόρμας elearn για να απαντά γραπτά μεταξύ 11.00΄ και 11.30΄ το πρωί τυχόν ερωτήματα που θα υποβάλλουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γραπτά για την παράδοση εκείνης της εβδομάδας ή για οποιαδήποτε παράδοση προηγούμενων εβδομάδων.