Επικαιροποιημένη ανακοίνωση για τη διαδικασία συμμετοχής στο σεμινάριο ΤΟΥ 352

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ΤΟΥ 352 που προσφέρει αυτό το εξάμηνο ο κ. Ηλίας Κολοβός, με θέμα «Οθωμανικές πηγές για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης (ΙΙ)» να εισέλθουν στο Teams και να καταθέσουν την αναλυτική βαθμολογία τους στο σχετικό πεδίο «Assignments» από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021. Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 θα ανακοινωθούν οι επιλεγέντες/χθείσες (με βάση τη βαθμολογία τους στα προαπαιτούμενα μαθήματα και με προτεραιότητα στα μεγαλύτερα εξάμηνα) στο σεμινάριο που ξεκινά την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Προσοχή: Το σεμινάριο δεν μπορούν να δηλώσουν όσοι/ες είχαν συμμετάσχει σε αυτό κατά την περσινή χρονιά (φέρει τον ίδιο κωδικό). Σύνδεση στο Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a85c2154b6a3e44998d1a12b4eb68a981%40thread.tacv2/General?groupId=1e52ab85-83c7-4957-88c2-7db21c47b9c4&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

Κωδικός: 1gzspdb