Ανακοίνωση τελικού καταλόγου συμμετεχόντων στο ΚΑΡ 333 (διδ. Ι. Βοσκός)

Ανακοινώνεται ο τελικός κατάλογος με τους φοιτητές/φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΚΑΡ 333 με τίτλο “Κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Ανατολική Μεσόγειο” (διδ. Ι. Βοσκός).

Κατάλογος με συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες