Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΑΕΦΦ

Ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΑΕΦΦ080 Αρχαία Ελληνική Επιγραφική λαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Το μάθημα ΑΕΦΦ090 Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών λαμβάνεται ως μάθημα Διδακτικής Επάρκειας και ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Προσοχή, το ΑΕΦΦ090 ΔΕΝ λαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦΦ).