Ανακοίνωση για σεμινάριο ΒΑΡ357 κ. Β. Φωσκόλου

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης γραπτών εργασιών στο σεμινάριο της κ. Β. Φωσκόλου «ΒΑΡ-357 Ζητήματα εικονογραφίας της βυζαντινής ζωγραφικής» (Χειμερινό εξάμηνο 2020-21) είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learn (https://elearn.uoc.gr/mod/assign/view.php?id=68236). Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες μετά την παραπάνω ημερομηνία.
Στο e-learn θα πρέπει να κατατεθούν και όσες εργασίες έχουν ήδη σταλεί στο e-mail της διδάσκουσας.