Ανακοίνωση για σεμινάριο ΒΑΡ 381 (κ. Τσιγωνάκη)

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Χριστίνας Τσιγωνάκη ΒΑΡ 381: Χριστίνα Τσιγωνάκη, Τοπογραφία και αστική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.-1453) θα γίνουν δεκτοί μέχρι 20 φοιτητές και φοιτήτριες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ, στο email της διδάσκουσας (tsigonaki@uoc.gr) έως την Τετάρτη 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 14:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων, όπως οι παραδόσεις ΒΑΡ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που έχει παρακολουθήσει, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Επιθυμητή είναι επίσης η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα (ΕΜ 001-006). Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσω zoom τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.