Ανακοίνωση για σεμινάριο ΒΑΡ 332 (Χ. Τσιγωνάκη)

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Χριστίνας Τσιγωνάκη ΒΑΡ 332 Θεσσαλονίκη: από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή πόλη  θα γίνουν δεκτοί μέχρι 20 φοιτητές και φοιτήτριες. Όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ, στο email της διδάσκουσας (tsigonaki@uoc.gr) έως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, ώρα  14:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η επιτυχής παρακολούθηση δύο τουλάχιστον παραδόσεων Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων, όπως οι παραδόσεις ΒΑΡ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που έχει παρακολουθήσει, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Επιθυμητή είναι επίσης η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα (ΕΜ 001-006). Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσω Teams την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.