Ανακοίνωση για σεμινάριο ΙΤΔ 386 (κ. Ματθιόπουλος)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΙΤΔ 386: «Ιστορία της “Ελληνικότητας” στο πεδίο των εικαστικών τεχνών», που θα προσφέρει ο καθηγητής κ. Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος το χειμερινό εξάμηνο του 2020-21, θα πρέπει να του αποστείλουν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2020, την παρακάτω Αίτηση συμπληρωμένη στο: matthiopoulos@uoc.gr

Η λίστα των επιλεγέντων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
Tο σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Teams, eLearn).

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο