Ανακοίνωση για σεμινάριο ΙΤΔ 305 (κ. Ματθιόπουλος)

Το σεμινάριο που προσφέρει ο κ. Ευγένιος Ματθιόπουλος:
ΙΤΔ305: «Εισαγωγή στις θεωρίες και μεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης», θα αρχίσει την Πέμπτη  25 Φεβρουαρίου 2021, στις 11.30, μέσω της πλατφόρμας Teams. Κωδικός: q5o74k3
Ο κατάλογος των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα στις 22 Φεβρουαρίου 2021.