Ανακοίνωση για σεμινάριο ΙΤΔ 305 (Ε. Ματθιόπουλος)

Οι φοιτήτριες/τές που θέλουν να συμμετάσχουν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΙΤΔ305: Εισαγωγή στις θεωρίες και μεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης που προσφέρεται από τον καθηγητή κ. Ευγένιο Ματθιόπουλο, κατά το Εαρινό εξάμηνο 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν στον διδάσκοντα Αίτηση Συμμετοχής (βλ. link στο τέλος της ανακοίνωσης) μέχρι και τις 16/02/2021 στο: matthiopoulos@uoc.gr

Αίτηση Συμμετοχής