Ανακοίνωση για σεμινάριο Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 354 «Μεσόγειος και Ευρώπη, 12ος-15ος αιώνας»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 354 «Μεσόγειος και Ευρώπη, 12ος-15ος αιώνας» θα γίνουν δεκτοί μέχρι 22 φοιτητές. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ και στο students web, αλλά και στο τέλος της ανακοίνωσης, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, στο email της διδάσκουσας έως την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 17:30.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περάσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Ιστορίας Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ). Επίσης προϋπόθεση είναι να διαβάζουν αγγλικά ή μια άλλη από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων όπως η βαθμολογία στις παραδόσεις ΙΜΧ, ο αριθμός παραδόσεων ΙΜΧ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια ΙΜΧ που έχει παρακολουθήσει, για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου.

Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και η πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές που θα έχουν επιλεγεί θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι συναντήσεις για το σεμινάριο θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη, 2:30-5:30 στην αίθουσα 1. Υποστηρικτικό υλικό για το σεμινάριο θα αναρτάται στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο elearn.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο διερευνά τη Μεσόγειο ως ιστοριογραφικό τόπο με τα εργαλεία της παγκόσμιας ιστορίας και σε συνάρτηση με τις κοινωνίες της μη μεσογειακής Ευρώπης κατά τους τέσσερις τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα. Η προσέγγιση της θεματικής του σεμιναρίου θα γίνει μέσα από επιμέρους ενότητες, όπως ενδεικτικά:

  • Η Μεσόγειος και το εμπόριο· πλοία, λιμάνια, διαδρομές·
  • Αγροτική Μεσόγειος·
  • Πολυπολιτισμική Μεσόγειος·
  • Μεσόγειος και επέκταση της δυτικής Ευρώπης·
  • Αιρέσεις, εξεγέρσεις, ετεροδοξία·
  • Προσκυνητές, σταυροφόροι, ταξιδιώτες, περιηγητές: η Μεσόγειος ως προορισμός·
  • Μεσόγειος και ιστορία του τοπίου και του κλίματος·
  • Από το κέντρο στην περιφέρεια: η Μεσόγειος και η μετατόπιση του πολιτικού και οικονομικού κέντρου βάρους προς τα βορειοδυτικά.

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο