Ανακοινωση Πρόσκλησης Προπτυχιακών Υποτροφιών ΕΚΟ – Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδ. έτος 2018-2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτος 2018-19» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος, προκηρύσσει 3.771 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για τις προπτυχιακές υποτροφίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονική υποβολή): 20/12/2019, ώρα 15:00