Ανακοίνωση προς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρήση ιδρυματικού λογαριασμού για τα μαθήματα εξ αποστάσεως

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να εισέλθουν με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς τους (iapA.M.@ia.uoc.gr) στις υπηρεσίες email και Studentweb για να επιβεβαιώσουν ότι λειτουργεί ο λογαριασμός τους και να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος παρακαλούνται να ενημερώσουν τη γραμματεία στο email history-archaeology@ia.uoc.gr.