Ανακοίνωση για Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Αρχαίας Κραννώνας 2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ 2023

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην αρχαία Κραννώνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Δημήτριου Μποσνάκη, θα διεξαχθεί από το Σάββατο 19 Αυγούστου έως και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 2023 (5 εβδομάδες). Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποστείλουν τα στοιχεία τους (πλήρες ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, εξάμηνο φοίτησης, αναλυτική βαθμολογία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανασκαφική εμπειρία) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: aggelosmefsout@hotmail.gr (Άγγελος Μεφσούτ) ή smaragdapapachristou@gmail.com (Σμαράγδα Παπαχρήστου) μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου.

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου θα αποσταλεί στα email των ενδιαφερομένων ο σύνδεσμος για την διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση μέσω Zoom που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιουνίου στις 12:00.

KRANNON EXCAVATION 2023

The excavation of ancient Krannon, carried out by the University of Crete, under the direction of Professor of Classical Archeology Dimitrios Bosnakis, will take place from Saturday, August 19th to Sunday, September 24th, 2023 (5 weekds). All undergraduate and postgraduate students, interested in participating, must send the following information: full name, University and semester of studies, email address, excavation experience, to the following email addresses: aggelosmefsout@hotmail.gr (Aggelos Mefsout) or smaragdapapachristou@gmail.com (Smaragda Papachristou), until Wednesday, May 31st.

On Friday, June 2nd, the link for the online meeting via Zoom, which will take place on Saturday, June 3rd at 12:00 (Greek time), will be sent to the emails of the students who have shown interest in participating.