Ανακοίνωση για ολοκλήρωση εργαστηριακών μαθημάτων ΕΜ003 & ΕΜ006

Τα Εργαστηριακά Μαθήματα ΕΜ003 και ΕΜ006, όπως έχουν ενημερωθεί ήδη οι φοιτητές/τριες που τα παρακολουθούν, θα ολοκληρωθούν εξ αποστάσεως αντίστοιχα στις 24/5 και 25/5 με την τελική εξέτασή τους.