Ανακοίνωση /Οδηγίες Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες προς τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ασφαλή επάνοδο στα αμφιθέατρα.

Δείτε ΕΔΩ τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

Δείτε ΕΔΩ οδηγίες για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.