Ανακοίνωση για μαθήματα Τουρκικής γλώσσας

Το επίπεδο Α` ΤΟΥΑ 010 θα γίνεται κάθε Τρίτη (έναρξη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020), ώρα 14:30, προσωρινά, μέχρι να αποκτήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές κωδικούς, στην πλατφόρμα WEBEX: https://aivalig.my.webex.com/meet/aivalig Αφότου οι πρωτοετείς αποκτήσουν κωδικούς το μάθημα για αρχάριους θα γίνεται στην πλατφόρμα “teams” με όνομα ΤΟΥ 010 GAivali.

Το επίπεδο Γ` TOYA 030 θα γίνεται στην πλατφόρμα “teams” κάθε Τετάρτη (έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020), ώρα 11:30 με κωδικό: naoqlnc